Ieder project zijn eigen specifieke team

Door het grote en gevariëerde netwerk van onderraannemers en andere bouwpartijen is het mogelijk voor ieder project, hoe klein of groot ook een eigen team samen te stellen om dat specifieke project optimaal uit te voeren. Bij omvangrijke renovaties kan bijv. ook een 2e uitvoerder worden aangezocht om onderdelen van het project mede te leiden.
De opdrachtgever heeft steeds één aanspreekpunt, terwijl de coördinatie en eindverantwoordelijkheid ook duidelijk zijn.

Goede voorbereiding grote projecten onontbeerlijk

Met name voor grotere projecten is een gedegen voorbereiding essentieel voor het slagen van het project. Door meer aandacht aan deze fase te besteden, kan er tijdens de uitvoering efficiënter en beter worden gebouwd.
Wij werken samen met verschillende achitecten en ontwerpers, die met hun ruime ervaring, kennis en ideeën de klant door de voorbereiding van hun project leiden.

De architect verzorgt afhankelijk van wensen en budget: 

  • Werkomschrijving c.q. bestek;
  • Bouwtekeningen, w.o. plattegronden, doorsneden en aanzichten
  • Detailleringen
  • Bouwaanvraag indien nodig
  • Materiaalkeuzes
  • Begeleiding tijdens het project

Flexibel en rekening houden met omgeving en omwonenden

Wij hebben ruime ervaring in het werken in bewoonde huizen of appartementcomplexen waar extra rekening moet worden gehouden met medebewoners c.q. buren. De werkzaamheden worden zoveel mogelijk ingericht op minimale overlast voor de omgeving tijdens de verbouwing.
 

Zelf mee werken of in delen eigen beheer uitvoeren?

Wij denken graag constructief mee in kostenbesparende oplossingen. Dit betekent dat afhankelijk van het project en de aard van de werkzaamheden ook onderdelen in eigen beheer dan wel door zelfwerkzaamheid kunnen worden uitgevoerd. Daarbij worden dan afspraken gemaakt en het moet uiteindelijk natuurlijk wel dienstbaar zijn aan het einddoel.
 


Bouwbedrijf M.E. Schoen B.V.
Nachtegaalplein 22, 2566 JP Den Haag